2018-02-26

Rada Pedagogiczna

Marianna  Brzozowska-Skwarek  Dyrektor, Przewodnicząca Rady Pedagogicznej,
nauczyciel matematyki
Marzena Kamińska  Z-ca Dyrektora, nauczyciel matematyki, kierownik internatu
Agnieszka Wiąckiewicz  nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
Marlena Traczyk  nauczyciel języka rosyjskiego,
nauczyciel języka angielskiego
Aneta Skwarek  nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych
Anna Krupińska  nauczyciel języka rosyjskiego
Antoni Mućka  nauczyciel geografii, wychowania fizycznegowychowawca w internacie
Dariusz Rabek  nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca w internacie
Elżbieta Mostowska  nauczyciel bibliotekarz, wychowawca w internacie
Ewa Kardas  nauczyciel przedmiotów rolczniczych, historii, wiedzy o spoeczeństwie,
wychowawca w internacie
Katarzyna Cichocka  pedagog, wychowawca w internacie
Aneta Jabłońska  nauczyciel biologii, wychowawca w internacie
Krzysztof Warda  nauczyciel chemii, fizyki, geografii
Monika Jabłońska  nauczyciel języka angielskiego
Paweł Tomasik  nauczyciel matematyki i przedmiotów ekonomicznych,
wychowawca w internacie
Waldemar Rodak  nauczyciel przedmiotów rolniczych
ks. Grzegorz Bielak
 nauczyciel religii
Ewelina Witkowska  nauczyciel języka angielskiego
Maria Kulesza-Pasik
 nauczyciel historii
Wioleta Tymosz nauczyciel języka polskiego
Karol Ochnik wychowawca w internacie
Mirosław Kardas wychowawca w internacie
Włodzimierz Sułkowski nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca w internacie
Janusz Niedziółka nauczyciel zajeć munurowych,
Artur Wierzchowski nauczyciel samoobrony
Andrzej Panasz nauczyciel zajeć munurowych,
Leszek Kania nauczyciel informatyki
Renata Golba nauczyciel języka rosyjskiego
Julita Wiśniewska psycholog, wychowawca w internacie