2018-02-26

Rada Pedagogiczna

Marzena Kamińska  Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki,
Agnieszka Wiąckiewicz  nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
Marlena Traczyk  nauczyciel języka rosyjskiego,
nauczyciel języka angielskiego
Aneta Skwarek  nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych
Anna Krupińska  nauczyciel języka rosyjskiego
Antoni Mućka  nauczyciel geografii, wychowania fizycznegowychowawca w internacie
Izabela Nowak nauczyciel matematyki,
Dariusz Rabek  nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca w internacie
Elżbieta Mostowska  nauczyciel bibliotekarz, wychowawca w internacie
Ewa Kardas  nauczyciel przedmiotów rolczniczych, historii, wiedzy o spoeczeństwie,
wychowawca w internacie
Katarzyna Cichocka  pedagog, wychowawca w internacie
Aneta Jabłońska  nauczyciel biologii, wychowawca w internacie
Krzysztof Warda  nauczyciel chemii, fizyki, geografii
Monika Jabłońska  nauczyciel języka angielskiego
Paweł Tomasik  nauczyciel matematyki i przedmiotów ekonomicznych,
wychowawca w internacie
Waldemar Rodak  nauczyciel przedmiotów rolniczych
ks. Grzegorz Bielak
 nauczyciel religii
Ewelina Witkowska  nauczyciel języka angielskiego
Maria Kulesza-Pasik
 nauczyciel historii
Wioleta Tymosz nauczyciel języka polskiego
Karol Ochnik wychowawca w internacie
Mirosław Kardas wychowawca w internacie
Włodzimierz Sułkowski nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca w internacie
Janusz Niedziółka nauczyciel zajeć munurowych,
Artur Wierzchowski nauczyciel samoobrony
Andrzej Panasz nauczyciel zajeć munurowych,
Andrzej Dudzik nauczyciel zajeć munurowych,
Leszek Kania nauczyciel informatyki
Renata Golba nauczyciel języka rosyjskiego
Karolina Modrzewska psycholog, wychowawca w internacie

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się