2018-02-26

Struktura szkoły

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.WŁADYSŁAWA TATARKIEWICZA W RADORYŻU SMOLANYM:

  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RADORYŻU SMOLANYM
  • TECHNIKUM W RADORYŻU SMOLANYM
  • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W RADORYŻU SMOLANYM
  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W RADORYŻU SMOLANYM
  • SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH W RADORYŻU SMOLANYM